Szakmai gyakorlat ügyintézése

Általános információk

Az Albert Kázmér Mosonagyaróvári Karon tanuló hallgatóknak a beiratkozás időpontjában hatályos mintatanterv szerint előírt kötelező szakmai gyakorlatot kell teljesíteniük. A gyakorlatra vonatkozó adatokat a karrier.sze.hu oldalon ( bejelentkezést követően) kell rögzíteniük. A gyakorlatért felelős oktató jóváhagyása után a dokumentumokat (együttműködési megállapodás, szándéknyilatkozat és munkaköri leírás) a fogadó vállalatnál/szervezetnél szükséges két-két példányban cégszerűen aláírattatni (aláírás,pecsét), és még a gyakorlat megkezdése előtt kell azokat eljuttatni a Szolgáltató Központ és Kollégium mosonmagyaróvári Karrier Irodájába személyesen nyitvatartási időben vagy postai úton.

Postai cím: Széchenyi István Egyetem AKMK, Karrier Iroda
9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.

Karrier Iroda Mosonmagyaróvár nyitvatartás
(Vár ép. 1. em. 1.5. iroda)

Hétfő: 9:00-15:00
Kedd: 12:00-14:00
Szerda: 13:00-15:00
Csütörtök: 9:00-15:00
Péntek: 9:00-13:00

Az alábbi CHECK LISTA a SZE AKMK hallgatóinak készült, abból a célból, hogy segítsünk a kötelező szakmai gyakorlat ügyintézésének lebonyolításában. Amennyiben a dokumentumban szereplő pontok mindegyikét végrehajtjátok és a gyakori hibákra odafigyeltek, biztosan könnyedén és hiánytalanul teljesíteni tudjátok a szakmai gyakorlathoz tartozó adminisztrációs kötelezettségeket. 

SZE AKMK KSZGY CHECK LISTA 

A jelentkezés menete röviden: 

  1. karrier.sze.hu oldalon jelentkezzen be a user.sze.hu felhasználónévvel és jelszóval (amennyiben nem regisztrált felhasználóról van szó, először regisztráció szükséges a honlapon)
  2. Nyissa meg a Jelentkezési segédletet és olvassa el figyelmesen! ("Szakmai gyakorlati ügyintézés" > "Információk és segédlet")
  3. Ezt követően a "Szakmai gyakorlati ügyintézés" menüre kattintva kövesse a honlapon látható utasításokat!

Amennyiben a jelentkezés során technikai probléma merülne fel, a Szolgáltató Központ és Kollégium mosonmagyaróvári munkatársaihoz lehet fordulni a következő elérhetőségek valamelyikén:

Mosonmagyaróvári Karrier Iroda
email: ovareszk@sze.hu 

cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2., Vár ép. 1. em. 1.5. iroda 


Ügyintéző: Amtmann Petra

telefon: +36 30 1488 386
email: amtmann.petra@sze.hu

 

Ha nincs ötleted, hol tölthetnéd le a gyakorlatodat

Az alábbi linken elérhető azoknak a cégeknek/szervezeteknek a listája (szakok és megyék szerint), ahol eddig a hallgatók a gyakorlatukat töltötték: GYAKORLATI HELYEK
Természetesen nem kötelező ezek közül választanod, ez csak lehetőség, egyfajta iránymutatás.

gyakorlóhellyel, valamint a beszámolóval kapcsolatos kérdésekben az adott szak szakfelelőséhez lehet fordulni az alábbi táblázat szerinti elérhetőségeken:

SZAK MEGNEVEZÉSE
(nappali és levelező tagozat)
SZAKMAI GYAKORLATÉRT FELELŐS  SZAKMAI GYAKORLATÉRT FELELŐS ELÉRHETŐSÉGE SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYRENDSZER

Agrármérnöki – osztatlan

 

Nyári gyakorlat I.(2 hét

 

Nyári gyakorlat II.(2 hét) 

 

Termelőüzemi gyakorlat(4 hét) 

 

Szakmai gyakorlat(4 hét) 

Dr. Kovács Attila József

 

Dr. Teschner Gergely

 

Dr. Teschner Gergely 

 

Dr. Iváncsics József

 

Dr. Tempfli Károly 

kovacs.attila@sze.hu

 

teschner.gergely@sze.hu

 

teschner.gergely@sze.hu

 

ivancsics.jozsef@sze.hu

 

tempfli.karoly@sze.hu

 

 

LETÖLTÉS

LETÖLTÉS

LETÖLTÉS

LETÖLTÉS

Állattenyésztő mérnök BSc Dr. Tempfli Károly tempfli.karoly@sze.hu LETÖLTÉS
Állattenyésztő mérnök MSc Dr. Lencsés-Varga Erika lencses-varga.erika@sze.hu LETÖLTÉS
Élelmiszerbiztonság és -minőségi mérnök MSc Dr. Ajtony Zsolt ajtony.zsolt@sze.hu  Szakfelelős adja meg
Élelmiszermérnök BSc Hanczné Dr. Lakatos Erika lakatos.erika@sze.hu LETÖLTÉS
Környezetgazdálkodási agrármérnöki MSc Dr. Kalocsai Renátó kalocsai.renato@sze.hu LETÖLTÉS
Ménesgazda FOSZK       Dr. Pongrácz László pongracz.laszlo@sze.hu LETÖLTÉS
Mezőgazdasági biotechnológus MSc Dr. Molnár Zoltán molnar.zoltan@sze.hu  Szakfelelős adja meg
Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki BSc Dr. Nyéki Anikó nyeki.aniko@sze.hu LETÖLTÉS
Mezőgazdasági mérnök BSc Dr. Beke Dóra beke.dora@sze.hu LETÖLTÉS
Mezőgazdasági mérnök FOSZK Dr. Iváncsics József ivancsics.jozsef@sze.hu LETÖLTÉS
Mezőgazdasági vízgazdálkodási és környezettecnológiai mérnöki BSc Dr. Varga Zoltán varga.zoltan@sze.hu LETÖLTÉS
Mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki MSc Dr. Szakál Pál szakal.pal@sze.hu  Szakfelelős adja meg
Növényorvos MSc Ledóné Dr. Ábrahám Rita abraham.rita@sze.hu LETÖLTÉS

Vidékfejlesztési agrármérnök
BSc, MSc

Dr. Mezei Katalin mezei.katalin@sze.hu

BSC- LETÖLTÉS

MSC - LETÖLTÉS

Határidők

Minden szakon a szakfelelős határozza meg a vonatkozó szabályzatoknak megfelelően a dokumentum leadási határidőket.

 


 A 2019/2020-as tanév tavaszi félévében a koronavírus-járvány miatti
veszélyhelyzet következtében a gyakorlóhely által felfüggesztett szakmai gyakorlatok kezelése

 

A szakmai gyakorlat koronavírus-járvány miatti, a gyakorlóhely részéről történő átmeneti felfüggesztése

A szakmai gyakorlat a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet következtében a gyakorlóhely által történő felfüggesztéséről és annak folytatásáról a hallgatónak a gyakorlóhelytől hivatalos igazolást kell kérnie és szkennelve el kell küldenie a hozzá tartozó szakfelelősnek. Ebben a dokumentumban a vállalat igazolja a gyakorlat megszakítását és folytatását.

IGAZOLÁS A GYAKORLAT MEGSZAKÍTÁSÁRÓL ÉS FOLYTATÁSÁRÓL

A szakmai gyakorlat koronavírus-járvány miatti, a gyakorlóhely részéről történő végleges felfüggesztése, új gyakorlati hely keresése

Abban az esetben, ha a hallgató nem tudja folytatni a gyakorlatát ugyanazon vállalatnál, egy igazolást kell kérnie a vállalattól a felfüggesztésről, majd teljesen új dokumentáció szükséges a korábban alkalmazott formanyomtatványok és ügymenet alapján az új gyakorlati helytől.

IGAZOLÁS A GYAKORLAT VÉGLEGES FELFÜGGESZTÉSÉRŐL


2020.06.15. előtti ügymenet során alklamazott dokumentumok