Szakmai gyakorlat ügyintézése

Általános információk

Az Albert Kázmér Mosonagyaróvári Kar szakjain tanuló hallgatóknak a beiratkozás időpontjában hatályos mintatanterv szerint előírt kötelező szakmai gyakorlatra a karrier.sze.hu oldalon kell jelentkezniük. A honlapon kitöltött dokumentumokat (együttműködési megállapodás, szándéknyilatkozat és munkaköri leírás) a kitöltést követően a fogadó vállalatnál szükséges két-két példányban cégszerűen aláírattatni (aláírás,pecsét), majd ezt követően kell azokat eljuttatni az Szolgáltató Központ és Kollégium mosonmagyaróvári Karrier Irodájába személyesen nyitvatartási időben (Vár ép. 1. emelet 1.5. iroda, Dékáni Hivatal folyosója):

Karrier Iroda Mosonmagyaróvár nyitvatartás

Hétfő: 9:00-15:00

Kedd: 12:00-14:00

Szerda: 13:00-15:00

Csütörtök: 9:00-15:00

Péntek: 9:00-13:00

vagy postai úton az alábbi címre küldve:

Széchenyi István Egyetem AKMK, Szolgáltató Központ és Kollégium
9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.

 

A jelentkezés menete röviden: 

  1. karrier.sze.hu oldalon jelentkezzen be a user.sze.hu felhasználónévvel és jelszóval (amennyiben nem regisztrált felhasználóról van szó, először regisztráció szükséges a honlapon)
  2. Nyissa meg a Jelentkezési segédletet és olvassa el figyelmesen! ("Szakmai gyakorlati ügyintézés" > "Információk és segédlet")
  3. Ezt követően a "Szakmai gyakorlati ügyintézés" menüre kattintva kövesse a honlapon látható utasításokat!

Amennyiben a jelentkezés során technikai probléma merülne fel, a Szolgáltató Központ és Kollégium mosonmagyaróvári munkatársaihoz lehet fordulni a következő elérhetőségek valamelyikén:

 

Mosonmagyaróvári Karrier Iroda
email: ovareszk@sze.hu 

cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2., Vár ép. 1. em. 1.5. iroda 


Ügyintéző:

Amtmann Petra

+36 30 1488 386

amtmann.petra@sze.hu

 

gyakorlóhellyel, valamint a beszámolóval kapcsolatos kérdésekben az adott szak szakfelelőséhez lehet fordulni az alábbi táblázat szerinti elérhetőségeken:

 

SZAK MEGNEVEZÉSE
(nappali és levelező tagozat)
SZAKMAI GYAKORLATÉRT FELELŐS SZAKMAI GYAKORLATÉRT FELELŐS ELÉRHETŐSÉGE SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYRENDSZER

Agrármérnöki – osztatlan

Nyári gyakorlat I. (2 hét) 

Nyári gyakorlat II. (2 hét) 

Termelőüzemi gyakorlat (4 hét) 

Szakmai gyakorlat (4 hét) 

Dr. Kovács Attila József

Dr. Kovács Attila József

Tárgyfelelős: Dr. Teschner Gergely 

Tárgyfelelős: Dr. Iváncsics József

Tárgyfelelős: Dr. Tempfli Károly 

kovacs.attila@sze.hu

kovacs.attila@sze.hu

teschner.gergely@sze.hu

ivancsics.jozsef@sze.hu

tempfli.karoly@sze.hu

 

 

LETÖLTÉS

Tárgyfelelős adja meg

LETÖLTÉS

Állattenyésztő mérnök BSc Dr. Tempfli Károly tempfli.karoly@sze.hu LETÖLTÉS
Állattenyésztő mérnök MSc Dr. Lencsés-Varga Erika lencses-varga.erika@sze.hu LETÖLTÉS
Élelmiszerbiztonság és -minőségi mérnök MSc Dr. Ajtony Zsolt ajtony.zsolt@sze.hu  Szakfelelős adja meg
Élelmiszermérnök BSc Hanczné Dr. Lakatos Erika lakatos.erika@sze.hu  LETÖLTÉS
Környezetgazdálkodási agrármérnöki MSc Dr. Kalocsai Renátó kalocsai.renato@sze.hu LETÖLTÉS
Ménesgazda FOSZK       Dr. Pongrácz László pongracz.laszlo@sze.hu  LETÖLTÉS
Mezőgazdasági biotechnológus MSc Dr. Molnár Zoltán molnar.zoltan@sze.hu  Szakfelelős adja meg
Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki BSc Dr. Nyéki Anikó nyeki.aniko@sze.hu  LETÖLTÉS
Mezőgazdasági mérnök BSc Dr. Beke Dóra beke.dora@sze.hu  LETÖLTÉS
Mezőgazdasági mérnök FOSZK Dr. Iváncsics József ivancsics.jozsef@sze.hu  LETÖLTÉS
Mezőgazdasági vízgazdálkodási és környezettecnológiai mérnöki Dr. Varga Zoltán varga.zoltan@sze.hu Szakfelelős adja meg
Mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki MSc Dr. Szakál Pál szakal.pal@sze.hu  Szakfelelős adja meg
Növényorvos MSc Ledóné Dr. Ábrahám Rita abraham.rita@sze.hu  LETÖLTÉS
Vidékfejlesztési agrármérnök BSc, MSc Dr. Mezei Katalin mezei.katalin@sze.hu

BSC- LETÖLTÉS

MSC - LETÖLTÉS

 

Határidők

Minden szakon a szakfelelős határozza meg a vonatkozó szabályzatoknak megfelelően a dokumentum leadási határidőket.

  A 2019/2020-as tanév tavaszi félévében a koronavírus-járvány miatti
veszélyhelyzet következtében a gyakorlóhely által felfüggesztett szakmai gyakorlatok kezelése

 

A szakmai gyakorlat koronavírus-járvány miatti, a gyakorlóhely részéről történő átmeneti felfüggesztése

A szakmai gyakorlat a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet következtében a gyakorlóhely által történő felfüggesztéséről és annak folytatásáról a hallgatónak a gyakorlóhelytől hivatalos igazolást kell kérnie és szkennelve el kell küldenie a hozzá tartozó szakfelelősnek. Ebben a dokumentumban a vállalat igazolja a gyakorlat megszakítását és folytatását.

IGAZOLÁS A GYAKORLAT MEGSZAKÍTÁSÁRÓL ÉS FOLYTATÁSÁRÓL

A szakmai gyakorlat koronavírus-járvány miatti, a gyakorlóhely részéről történő végleges felfüggesztése, új gyakorlati hely keresése

Abban az esetben, ha a hallgató nem tudja folytatni a gyakorlatát ugyanazon vállalatnál, egy igazolást kell kérnie a vállalattól a felfüggesztésről, majd teljesen új dokumentáció szükséges a korábban alkalmazott formanyomtatványok és ügymenet alapján az új gyakorlati helytől.

IGAZOLÁS A GYAKORLAT VÉGLEGES FELFÜGGESZTÉSÉRŐL

2020.06.15. előtti ügymenet során alklamazott dokumentumok: 

 

Amennyiben a gyakorlatot nem kellett megszakítani, úgy az eddig alkalmazott eljárásrend a követendő.

Ezen a linken megtaláljátok, hogy hallgatóink eddig milyen gyakorlati helyeket választottak:

https://mek.sze.hu/gyakorlati-helyek