Záróvizsga tételsorok

ALAPKÉPZÉS (BSc)

Állattenyésztő mérnöki alapképzési szak

Állattenyésztéstan

Üzemtan

Élelmiszermérnöki alapképzési szak (régi mintatantervek szerint)

Aki állati eredetű élelmiszerek előállítása szakirányt végzett:

Élelmiszer minőségbiztosítás

Állati eredetű élelmiszerek előállítása

Aki növényi eredetű élelmiszerek előállítása szakirányt végzett:

Élelmiszer minőségbiztosítás

Növényi eredetű élelmiszerek előállítása

Élelmiszermérnöki alapképzési szak (2017.09.01-től jogviszonyt létesítőknek)

Élelmiszer-minőségbiztosítás

Gyártástechnológia

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak (régi mintatantervek szerint)

Aki vállalkozási szakirányt végzett:

Üzemtan

Vállalkozások menedzselése

Aki vidéki térségek fejlesztése szakirányt végzett:

Üzemtan

Vidékfejlesztés

Vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak (2017.09.01-től jogviszonyt létesítőknek)

Agrárökonómia

Vidékfejlesztés

Környezetgazdálkodási agrármérnöki alapképzési szak

Környezeti elemek és védelme

Üzemtan

Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki alapképzési szak

Tételsor

Mezőgazdasági mérnöki alapképzési szak

Állattenyésztéstan

Növénytermesztéstan

Növénytermesztő mérnöki alapképzési szak

Növénytermesztéstan

Üzemtan

MESTERKÉPZÉS (MSc)

Agrár-mérnöktanár mesterképzési szak

Pedagógia-pszichológia

Szakmódszertan

Állattenyésztő mérnöki mesterképzési szak

Ágazati ökonómia

Állattenyésztéstan

Élelmiszer-biztonsági és -minőségi mérnöki mesterképzési szak (2017.09.01-től jogviszonyt létesítőknek)

Élelmiszer-biztonság és minőség modul

Élelmiszer-biztonság és -minőség gyártástechnológiai vonatkozásai

Élelmiszer-minőség és -biztonság társtudományági vonatkozásai

Környezetgazdálkodási agrármérnöki mesterképzési szak (2017.09.01-től jogviszonyt létesítőknek)

Környezeti elemek

Hulladékgazdálkodás, mezőgazdasági hulladékok és hasznosításuk

Természetvédelem

Mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki szak

Tételsor

Növényorvosi mesterképzési szak

Tételsor


Vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzési szak (régi mintatantervek szerint)

Fókusz kérdéssor

Komplex kérdéssor

Vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzési szak (2017.09.01-től jogviszonyt létesítőknek)

Fókusz kérdéssor

Komplex kérdéssor

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK (FOSZK)

Élelmiszermérnöki felsőoktatási szakképzési szak

Tételsor

Ménesgazda felsőoktatási szakképzési szak

Tételsor

Mezőgazdasági felsőoktatási szakképzési szak tételsora

Tételsor

OSZTATLAN KÉPZÉSEK

Agrármérnöki szak (2017.09.01-től jogviszonyt létesítőknek)

Agrárökonómia

Állattenyésztés

Növénytermesztés