Záróvizsga rendje

Az aktuális záróvizsgaszabályzatot letöltheti pdf formátumban: zarovizsga_szabalyzat_2022okt-1.pdf

 

Záróvizsga időszak

2023/24-es tanév tavaszi félév

Felsőoktatási szakképzés, Alap-, Mester- és Osztatlan képzési szakok záróvizsga rendje

Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar

 


A Környezemérnök BSc szak hallgatói az Alkalmazott Fenntarthatóság Tanszék munkatársaitól (https://kornyezet.sze.hu/kezdolap), a Regionális és környezeti gazdaságtan MSc szak hallgatói Dr. Hardi Tamás szakfelelőstől (https://videkfejlesztes.sze.hu/munkatarsak) kapják meg a záróvizsgával kapcsolatos információkat.


 

A többi hallgatóra az alábbiak vonatkoznak:

Időpontok, határidők:

 • Szakdolgozat/Diplomamunka feltöltése: 2024.05.03. 23:59 óráig
 • A SZAKDOLGOZATOT/DIPLOMAMUNKÁT NEM KELL KÖTÖTT FORMÁBAN LEADNI!!!
 • Összefoglaló leadása: 2024.05.10. 12:00 óráig (Tanszéki adminisztrátornak kell leadni, 5 példányban, 1 példány 3-5 oldalas legyen, formai követelmények a https://ovarikar.sze.hu/diplomamunka linken érhetők el)
 • Záróvizsgára jelentkezés Neptunon keresztül: 2024.04.22. - 2024.05.06.
 • Vizsgaidőszak: 2024.05.13. - 2024.06.15.
 • Záróvizsga időpontja (Komplex szóbeli vizsga és dolgozatvédés): 2024.06.25-26.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

1. Dolgozat feltöltéshez tájékoztatás az alábbi linkeken találnak:

https://lib.sze.hu/kezdolap

https://lib.sze.hu/diplomaleado-felulet

https://lib.sze.hu/images/2023/utmutato_hallgatoknak_2023.pdf

A dolgozatot arra a Tanszékre kell feltölteni, ahol majd záróvizsgáznak, függetlenül attól, hogy ki volt a konzulensük. Kérjük, figyelmesen tanulmányozzák át a honlapon lévő dolgozat feltöltési útmutatót. Az alábbi táblázat tartalmazza a szakokhoz tartozó tanszékek nevét (ide kell a dolgozatot feltölteni) és a tanszéki ügyintéző nevét, elérhetőségeit.

Szakok

Tanszék, Adminisztrátor, elérhetőség

Állattenyésztő mérnöki (BSc, MSc)

Ménesgazda (FOSZK)

Állattudományi Tanszék

Némethné Wurm Katalin, nemethne.wurm.katalin@sze.hu

96/566-695, B épület 1. emelet

Élelmiszermérnöki (FOSZK, BSc)

Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki (MSc)

Élelmiszertudományi Tanszék

Boros Mária

boros.maria@sze.hu,

96/566-653, C épület földszint

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki (FOSZK, BSc)

Vidékfejlesztési agrármérnöki (BSc, MSc)

Közszolgálati (BSc)

Regionális és környezeti gazdaságtan (MSc)

Területi Tudományi és Vidékfejlesztési Tanszék

Sellingné Dovigyel Katalin

sellingne.dovigyel.katalin@sze.hu,

96/566-647, Vár épület 2. emelet

Agrármérnöktanár (MSc)

Agrárökonómia Tanszék

Kocsis Tímea

kocsis.timea@sze.hu, 96/566-792

Vár épület 2. emelet

Környezetgazdálkodási agrármérnöki (BSc, MSc)

Mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (MSc)

Mezőgazdasági vízgazdálkodási és környezettechnológiai mérnöki (BSc)

Vízgazdálkodási és Természeti Ökoszisztémák Tanszék

Vasas Dávid

vasas.david@sze.hu

96/566-669, C épület 1. emelet

Mezőgazdasági (FOSZK)

Mezőgazdasági mérnöki (BSc)

Növénytermesztő mérnöki (BSc)

Növényorvosi (MSc)

Növénytudományi Tanszék

Miksó István Damjánné

mikso.istvan.damjanne@sze.hu

96/566-664, B épület 1. emelet

Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki (BSc)

Agrármérnöki (osztatlan)

Biológiai Rendszerek és Precíziós Technológia Tanszék

Tihanyi Szabrina

tihanyi.szabrina@sze.hu

96/566-654, Várkapitány épület 1. emelet

 

2. Záróvizsga díja:

TJSz. 39.§ (8) pontja

„Amennyiben a hallgató záróvizsga ismétlés lehetőségével élne, illetve hallgatói jogviszony megszűnése után kíván záróvizsgát tenni, úgy köteles záróvizsga adminisztrációs díjat fizetni. A záróvizsga adminisztrációs díját a hallgató a záróvizsgára történő jelentkezést követő 15 napon belül, egy összegben köteles megfizetni. A záróvizsga adminisztrációs díj megfizetése nélkül a hallgató nem tehet záróvizsgát."

TJSz. 13. sz. melléklet:

Záróvizsga megismétlésének adminisztrációs díja a hallgatói jogviszony megszűnése után (a jogász szak kivételével): 25 000 Ft

Záróvizsga letételének adminisztrációs díja a hallgatói jogviszony megszűnése után (a jogász szak kivételével): 55 000 Ft

3. Tételsorok:

A Tételsorok https://ovarikar.sze.hu/zarovizsga-tetelsorok oldalon érhetőek el.

Figyeljenek arra, hogy a hallgatói jogviszony kezdete alapján más-más tételsorok vonatkozhatnak Önökre.

4. Diplomaosztó: 2024.07.05., 10.00 óra (B épület, Aula)

A diplomaosztóval kapcsolatban további információt a későbbiekben küldünk a végzős hallgatóknak.

5. Záróvizsga (komplex szóbeli vizsga és dolgozat védés):

A szóbeli komplex vizsgák és a védések időpontjáról a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat által előírtak szerint, a szakdolgozatok/diplomamunkák feltöltését és a záróvizsga-jelentkezési időszak lezárultját követően, de legkésőbb a záróvizsga időszak kezdése előtt 10 nappal kell tájékoztatást adnunk A tanszéki adminisztrátorok küldik ki a záróvizsga beosztást a hallgatóknak, nem a Tanulmányi Osztály!!!

6. A záróvizsgán való részvétel feltétele:

 • Szakdolgozat/Diplomamunka feltöltése
 • Záróvizsgára való jelentkezés a Neptunban
 • Kötelező és választható tárgyak teljesítése
 • Összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése
 • Záróvizsga adminisztrációs díjának befizetése (akit érint)
 • Tartozások rendezése az Egyetemi Könyvtár, a Testnevelési és Sportközpont és a Nemzetközi Programok Központja felé

Tanulmányi Osztály