Elhunyt Dr. Varga-Haszonits Zoltán (1933-2024)

varga_haszonits zoltan.jpg

Dr. Varga-Haszonits Zoltán professor emeritus (1933-2024),
a hazai agrometeorológia kiemelkedő alakja

 

Életének 91. évében, 2024. március 16-án hajnalban elhunyt Dr. Varga-Haszonits Zoltán, a földrajztudományok kandidátusa és az MTA doktora, Karunk professor emeritusa.

Varga-Haszonits Zoltán 1933. július 4-én született Kónyban. Középiskolai tanulmányait a győri Révai Miklós Gimnáziumban végezte, ahol 1951-ben érettségizett. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1955-ben meteorológus szakon szerzett oklevelet, diplomamunkáját „A Duna-Tisza köz területi csapadékviszonyai” címmel készítette. Ezt követően az Országos Meteorológiai Intézetben helyezkedett el, egyetemi doktori disszertációját 1963-ban védte meg "A talajművelés hatása a talajhőmérsékletre" címmel. A földrajztudományok kandidátusa fokozatot 1973-ban az „Agroklimatológiai modell az őszi búza fenofázisainak meteorológiai jellemzésére” című disszertációjával szerezte meg. 1993 óta a Magyar Tudományos Akadémia doktora.

1986-tól már a Kertészeti Tanszék tudományos külső munkatársaként és meghívott előadójaként tevékenykedett. 1991. november 30-án került az Alma Materbe, ettől kezdve a Matematika-Fizika Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára a Pannon Agrártudományi Egyetem Mosonmagyaróvári Mezőgazdaságtudományi Karán. 1995-től a Környezettudományi Intézet igazgatója, valamint az Agrometeorológiai Tanszék és Megfigyelő Állomás vezetője. 2000-től Karunk professor emeritusa.

Kutatási területei: az éghajlati változékonyság és a termesztett növények; hazánk agroklimatológiai erőforrásainak feltárása és elemzése; valamint az éghajlat és az agroökoszisztémák.

Szakirodalmi tevékenysége igen kiterjedt, szakkönyvek, egyetemi tankönyvek és szakpublikációk szerzője. Több állami kitüntetés birtokosa, a Magyar Meteorológiai Társaság Steiner Lajos emlékéremmel (1979) és Berényi Dénes-díjjal (1994) ismerte el szakmai tevékenységét. A környezetvédelmi miniszter 2001-ben Schenzl Guidó-díjban részesítette.

Varga-Haszonits Professzor Úr a hazai és nemzetközi agrometeorológai kutatások kiemelkedő egyénisége volt, meghatározó iskolateremtő tevékenységet végzett. Egész életét a tudománynak szentelte, még 90 éves korában, nagy betegen is kiemelkedő publikációs tevékenységet folytatott. Egyetemi jegyzeteket írt, jelenleg is egy egyetemi tankönyv írásával foglalkozott.

 

Egykori munkatársai és az Óvári Gazdászok népes családja fájó szívvel búcsúzik Varga-Haszonits Professzor Úrtól.

Emlékét kegyelettel megőrizzük.