A KONFERENCIA SZEKCIÓI

MTU-logo-felirattal-2023_mtu mta hu-7_mottoval_szines.png

Agrárműszaki szekció

A szekció lefedi az agrárium termelési folyamatainak műszaki fejlesztését, kiemelve az állattenyésztés, növénytermesztés és az élelmiszeripari rendszerek automatizálását. A korszerű technológiai megoldásoknak – a termelés hatékonyságnövelésén felül – hozzá kell járulniuk az élelmiszerbiztonsághoz és nyomonkövethetőséghez, az intelligens gazdálkodáshoz. Az automatizált rendszerek ma már olyan műszaki megoldásokon alapulnak, mint az Internet of Things adatgyűjtési technológiák, a digitalizált megoldások, mesterséges intelligencia és a robotizáció.

Agrárökonómiai szekció

A gyorsan változó világban a környezeti, társadalmi és gazdasági szempontból egyaránt fenntartható élelmiszertermelési rendszerek fogalmát és jellemzőit esetenként újra kell gondolni. Az agrárium versenyképes fejlődéséhez a technológiai innovációk mellett, racionális gazdasági megfontolások is szükségesek. Az optimalizálás az élelmiszertermékpálya minden egyes szakaszán szükséges és kívánatos folyamat. A szekció foglalkozik az élelmiszergazdaság modern kori kihívásaira adott gazdasági és társadalmi szempontú megoldásaival, a termelés, a feldolgozás, az elosztás, a kereskedelem, a fogyasztás területén, vagy akár az egész termékpálya mentén.

Vidékgazdasági és vidékfejlesztési szekció

Napjaink másik nagy kihívása az ENSZ által megfogalmazott fenntarthatósági céloknak (SDG 17) való megfelelés, amely a környezet, a gazdaság és a társadalom harmonikus együttműködését feltételezi. Ebben kiemelkedő jelentőséggel bír a helyben elérhető erőforrásokra építő vidékgazdaság, amely hangsúlyozottan nem csak az élelmiszergazdasághoz kötődő ágazatokat, hanem minden vidéki gazdasági tevékenységet magába foglal.

Állattudományi és takarmányozási szekció

A takarmány- és energiaárak robbanásszerű növekedése az állattenyésztés valamennyi szereplőjét az innovatív, automatizált technológiák egyre szélesebb körű használatára inspirálja. A precíziós technológiák és monitoring rendszerek a hatékonyság javításán túlmenően állatjóléti és élelmiszerbiztonsági célokat szolgálnak, amelyek támogatják, hogy az ágazat jó minőségű és biztonságos élelmiszert állítson elő az egyre növekvő létszámú emberiségnek.

Élelmiszertudományi szekció

A szekció az élelmiszerlánc aktuális problémáival, trendjeivel, fejlődési irányaival és mindezekre nyújtható megoldásokkal foglalkozik. A széleskörű tématerület fókuszában az élelmiszeripari digitalizáció, az élelmiszerpazarlás csökkentése, valamint az egészségvédő élelmiszerek kifejlesztése áll, a tudomány, a technológia és minőségbiztosítás hármasának figyelembevételével.

’One Health’ – ’Egy egészség’ szekció

Szekcióelnök: Dr. Sótonyi Péter (rektor, Állatorvostudományi Egyetem)

A szekció előadásaiban a jelentős humán vonatkozással bíró antimikrobiális rezisztencia (AMR) kérdéskörével foglalkozunk, illetve annak állatról emberre történő átvitelének lehetőségeit és az élelmiszerláncban betöltött szerepét értékeljük. Az állatról emberre is terjedő betegségek (zoonózisok), valamint az állati eredetű élelmiszerekkel az ember által élelmiszerrel elfogyasztott káros anyagok, köztük gyógyszermaradványok negatív hatása közismert nemzet-egészségügyi és -gazdasági jelentőséggel bír. Az új prevenciós, diagnosztikai, terápiás megoldások és termékek fejlesztése, valamint az antibiotikum-rezisztencia jelenségére adott hatékony válaszok társadalmi, gazdasági és környezeti haszna megkérdőjelezhetetlen.

Növény-, víz- és környezettudományi szekció

Napjaink legnagyobb kihívása a rohamosan növekvő emberiség igényeinek kielégítése. Az önmagában is nagy feladatot nehezíti, hogy mindezt környezetünk további pusztításának megelőzésével, illetve a már károsodott környezeti elemek remediálásával kell megvalósítani. Mindezt növény-, víz- és környezettudományi témájú alap- és alkalmazott kutatással, modern analitikai módszerekkel és naprakész tudásra épülő technológiával érhetjük csak el.

Vadgazdálkodási, halászati, alkalmazott zoológiai és természetvédelmi szekció

Szekció elnök: Dr. habil. Marosán Miklós PhD, címzetes egyetemi tanár

A szekcióba várjuk az előadókat, előadással és poszter bemutatóval bármely vadgazdálkodási, halászati, alkalmazott zoológiai és természetvédelmi témakörökben. A szekció nyitott nem csak a témakörök élettudományi vonatkozásaiban, hanem örömmel fogad kapcsolódó tudománytörténeti, igazgatási és jogi témakörökben készülő előadásokat és posztereket is.