MEGHÍVÓ

39. Óvári Tudományos Nap
2023. november 16.
„Az agrár-, élelmiszer- és vidékgazdaság kihívásai”

 

Tisztelettel meghívjuk Önt és munkatársait a 2023. november 16-án megrendezésre kerülő 39. Óvári Tudományos Nap konferenciára.

 

Az elmúlt évek politikai, gazdasági és társadalmi krízishelyzetei, valamint a digitalizációs fejlődési igények a globális élelmiszerlánc valamennyi szereplőjétől rugalmas, a változékonyság, a komplexitás és a minőségbiztosítás hármasát szem előtt tartó fejlesztési stratégiát kíván. A fejlesztések legfőbb célja, hogy segíthetnek tompítani a helyzet okozta hatásokat és fenntartani a zökkenőmentes élelmiszerellátást hazánk és az egész unió területén. Napjaink másik nagy kihívása az ENSZ által megfogalmazott fenntarthatósági céloknak (SDG 17) való megfelelés, amely a környezet, a gazdaság és a társadalom harmonikus együttműködését feltételezi. Ebben kiemelkedő jelentőséggel bír a helyben elérhető erőforrásokra építő vidékgazdaság, amely hangsúlyozottan nem csak az élelmiszergazdasághoz kötődő ágazatokat, hanem minden vidéki gazdasági tevékenységet magába foglal.

 

A konferenciát megnyitja: Dr. Nagy István agrárminiszter.

 

Meghívott plenáris előadóink:

- Sótonyi Péter (rektor, Állatorvostudományi Egyetem),

- Mesterházy Ákos Ferenc (akadémikus, Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft.),

- Gyenei Ferenc (igazgatósági elnök, CERES Holding Zrt.)

- Wagenhoffer Zsombor (ügyvezető igazgató, Magyar Állattenyésztők Szövetsége).

A tervezett szekciók: agrárműszaki; agrárökonómiai, vidékgazdasági és vidékfejlesztési; állattudományi és takarmányozási; élelmiszertudományi; ’One Health’ – ’Egy egészség’; növény-, víz- és környezettudományi.

Kérjük, töltse ki az online jelentkezési lapot: https://ovarikar.sze.hu/jelentkezesi-lap-otn39

Az előadások és poszterek teljes anyagát online kívánjuk megjelentetni. A konferencia kiadvány és a teljes anyagok külön-külön ISBN számmal fognak rendelkezni, a konferencia kiadványban megjelenő 5-8 oldalas anyag formai követelményei a következő hivatkozáson kereszül érhető el: https://ovarikar.sze.hu/otn2023-kovetelmeny

Az előadások időtartama: 15 perc előadás + 5 perc vita.

A konferencia hivatalos nyelve: magyar.

A konferencia fő támogatója: Óvári Gazdászok Szövetsége Egyesület.

A konferencia társzervezője: VEAB Agrártudományi Szakbizottság.

A konferencia részvételi díja (előadással, poszterrel) 2023. szeptember 30-ig beküldött jelentkezés esetén 30.000,- Ft, szakember találkozó nélkül 18.000,- Ft. Részvétel (előadással, poszterrel) 2023. szeptember 30-a után beküldött jelentkezés esetén 35.000,- Ft, szakember találkozó nélkül 23.000,- Ft. A regisztrációs díj két szerzői megjelenést biztosít. Publikáció megjelenésének díja részvétel nélkül 12.000,- Ft. A részvételi díj, előadás vagy poszter prezentáció nélkül, a szakember találkozóval együtt: 18.000,- Ft.

A részvételi díjban kizárólag a vendéglátás költségeit szerepeltetjük. A konferencia többi költségét a SZE AKMK fedezi.
A részvételi díjat 2023. október 15-ig kérjük az Óvári Gazdászok Szövetsége Egyesület OTP Banknál vezetett 11737076-23727256 számlaszámra szíveskedjenek utalni név és cím megjelöléssel. Amennyiben szükséges proforma számlát küldünk az utalás teljesítéséhez. Az egy intézményből érkezők lehetőleg egy számlán utalják át a részvételi díjat a nevek feltüntetésével!

Reméljük, hogy jelenlétével, tudományos eredményei bemutatásával megtiszteli a Tudományos Konferenciánkat!

 

A Szervezőbizottság nevében:

Dr. Tóth Tamás

mb. dékán    

Dr. Húth Balázs

mb. tanszékvezető

Dr. habil. Molnár Zoltán

mb. nemzetközi és tudományos dékánhelyettes